Sessió 6. L’atenció precoç a les diferents comunitats